\

Регистър на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, категоризирани в община ВарнаУдостоверение Номер Вид Име на обект Адрес Телефон Електронна поща Категория Капацитет Срок на валидност Спиране - дата, срок Заповед Категоризиран от Собственик Извършващ дейността
1802 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"1-50" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, бл. Б, вх. 1, ет. 11, ап. 50 0884 004 000 office@front-line.bg 3 3 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Бяла Инвест 8" ЕООД ЕИК 201203710 гр.Варна ул. "Л.Заменхоф" №18, ап.3 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1792 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"2-08" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 2, ет. 4, ап. 08 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Юла Варна" ООД ЕИК 200574253 гр.Варна ул. "Александър Малинов"№9 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1805 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"2-16" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, вх. 2, ет. 7, ап. 16 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Бългериан Пропърти 9" ЕООД ЕИК 201356275 гр.Варна ул."Людвиг Заменхов", №18, офис 3 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1787 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"2-19" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 2, ет. 8, ап. 19 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Странд Редери АС" АД ЕИК 979767625 гр.Бьомло рег.център Брьоньойсунд "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1804 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"3-10" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, вх. 3, ет. 7, ап. 10 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет ТД "Собимо АпС" ЕИК 20454504 гр.Сьолерьод ул."Конг Валдемарс Вай", №21 Б "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1810 Апартаменти за гости КБРС-апартамент за гости"3-7" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, вх. 3, ет. 6, ап. 7 0884 004000 office@front-line.bg 3 3 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет ТД "БРДР Йесен Холдинг АпС АФ 2001" ЕИК 25941349 Дания ул."Толдбодвей" № 36, Блаванд, Верде "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1803 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"3-9" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, вх. 3, ет. 7, ап. 9 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет ТД "Лумек АпС" ЕИК 83615710 гр.Лобек ул."Олесвай", №2 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1807 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"4-9" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", УЛ."БОЯН БЪЧВАРОВ", № 109, вх. 4, ет. 6, ап. 9 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет Оле Хенинг Лохне гр.Хагелан "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1789 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"5-10" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 5, ет. 5, ап. 10 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Андрес Арт Студио" ЕООД ЕИК 148131708 гр.Варна ул. "Цар Симеон I" №24, ет.1 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1800 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"5-21" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, бл. Б, вх. 5, ет. 9, ап. 21 0884 004 000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет Торе Малмей гр.Викеса "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1788 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-18" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 6, ет. 5, ап. 18 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет Видар Йохансен гр.Трондхайм ул. "Сандгута" №16 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1785 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-19" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 6, ет. 5, ап. 19 0884 004000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет Хенрик Вагле гр.Санднес ул. "Калсакорен" №41 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1797 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-40" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 6, ет. 9, ап. 40 0884 004 000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Андрес Арт Студио" ЕООД ЕИК 148131708 гр. Варна ул. "Цар Симеон I" № 24, ет. 1 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1798 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-44" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 10, ап. 44 0884 004 000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет АД "Напунген АС" ЕИК 889232692 гр.Санднес "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1799 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-46" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 6, ет. 10, ап. 46 0884 004 000 office@front-line.bg 3 2 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Стил Консулт" ЕООД ЕИК 109557514 гр.София ул. "Пирински проход" № 47, вх. В, ет. 3, ап. АТ 3 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1795 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-48" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 11, ап. 48 0884 004 000 office@front-line.bg 3 3 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Крайстчърч Файнанс Лимитед" ООД ЕИК 2386032 гр.Окланд "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1796 Апартаменти за гости КБРС-Апартамент за гости"6-49" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, бл. Б, вх. 6, ет. 11, ап. 49 0884 004 000 office@front-line.bg 3 3 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет "Крайстчърч Файнанс Лимитед" ООД ЕИК 2386032 гр.Окланд "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
1790 Апартаменти за гости КБРС-Ателие"5-ат.2" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, УЛ.БОЯН БЪЧВАРОВ, № 109, вх. 5, ет. 1, ап. а.2 0884 004000 office@front-line.bg 3 1 2024-05-31 Категоризация: 2147/31-05-2019 Кмет Каспарс Ванагс гр.Рига ул. "Пулквеза Бриеза" №2-4 "Фронтлайн Мениджмънт" ЕООД ЕИК 201686287 гр.Варна ул."Архимандрит Филарет", №12, ет.3, ап.6
933 Хотел Кедъра oбл. Варна, oбщ. Варна, СО Манастирски рид, БЧД 516, № 9 0878 288392 2 0 2019-12-16 Категоризация: 4676/16-12-2014 Кмет Иес ООД ЕИК 103899151 Варна гр. Варна, м-ст Бялата чешма и дъбравата, ПИ, № 1745 Иес ООД ЕИК 103899151 Варна гр. Варна, м-ст Бялата чешма и дъбравата, ПИ, № 1745
5773 Фаст-фууд Кидс Плей 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров № 2 052916343 1 20 2018-04-12 Категоризация: 1313/12-04-2013 Кмет Оркид Мулти Комплекс-Варна ЕООД-Офер Миретцки ЕИК 148009056 София ул. Г. С. Раковски № 92, ет. 1 Глобал Геймс-2010 ООД ЕИК 201111952 Варна ул. Андрей Сахаров № 2, Гранд Мол Варна, Обект Кидс Планет
5895 Бар-клуб Клеопатра oбл. Варна, oбщ. Варна, ул. Габрово № 24 052631657, 052631658 3 28 2018-06-18 Категоризация: 2132/18-06-2013 Кмет Трансинтерплей ООД - Павлина Цветанова Михова - Сказко ЕИК 103617004 Варна гр. Варна, ул. Дрин № 58 ОлИг ООД ЕИК 202444647 Варна гр. Варна, ул. Габрово № 24
32 Нощен бар Клуб Париж обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, УЛ.БАБА РАДА, № 6 892960118 3 150 2015-07-21 Временно удостоверение Прекратяване: 3003/14-07-2015 Кмет Интегра Дизайн 2012 ЕООД ЕИК 202366646 Варна ул. Баба Рада, № 6 Интегра Дизайн 2012 ЕООД ЕИК 202366646 Игнатиево ул. Баба Рада, № 6
7027 Кафе-бар Кодиак 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ДОКТОР ГОЛОВИНА, № 6 0898 977 888 2 40 2021-12-22 Категоризация: 4698/22-12-2016 Кмет Емил Николов Сапунджиев Варна ул. "Д-р Анастасия Головина" №6 "Инфинити 88" ЕООД ЕИК 202543153 Варна гр.Варна, бул. "Цар Освободител" №109-А, офис №41
5888 Снек-бар Кокос oбл. Варна, oбщ. Варна, Морски плаж Кабакум - централен 0884945533 1 50 2018-06-18 Категоризация: 2132/18-06-2013 Кмет СД Сириус - 91 Плетньов и Плетньов и сие - Татяна Георгиева Плетньова Велико Търново гр. Свищов, ул. Цар Освободител № 6 Фелийз МД ООД ЕИК 201549274 София гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев № 12, ет. 1, ап. 2
6222 Ресторант с национална кухня Колелото oбл. Варна, oбщ. Варна, К.К.Св.Св.Константин и Елена 052614061 1 150 2019-07-08 Категоризация: 2238/08-07-2014 Кмет "Св.Св.Константин и Елена Холдинг" АД ЕИК 813194292 Варна КК Свети Свети Константин и Елена "Сочи Стар" ЕООД ЕИК 200376264 Варна ул.Ангел Кънчев, № 71