\

Регистър на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, категоризирани в община ВарнаУдостоверение Номер Вид Име на обект Адрес Телефон Електронна поща Категория Капацитет Срок на валидност Спиране - дата, срок Заповед Категоризиран от Собственик Извършващ дейността
5987 Кафе-аперитив 222 oбл. Варна, oбщ. Варна, ул. Васил Априлов №12 0892362900 1 30 2018-08-02 Категоризация: 2695/02-08-2013 Кмет Дамян Иванов Георгиев Варна ул. Иларион Макариополски №7, ет. 2 Дороти 56 ЕООД ЕИК 202639842 Варна ул. Мара Гидик №46
5744 Класически ресторант 360° oбл. Варна, oбщ. Варна, ул. Братя Шкорпил, № 25 0889524758 2 70 2018-02-06 Категоризация: 386/06-02-2013 Кмет Лъки тур ООД ЕИК 103896881 Аксаково ул. Ал. Павлович, № 11 МДМ Плюс ООД ЕИК 200880428 Варна ул. Мир бл. 4, вх. А, ет. 7, ап. 49
1046 Апартаменти за гости № 205 oбл. Варна, oбщ. Варна, к.к. Златни пясъци, к-с Иглика 2 , секция Г, ет.1, ап.205 0888 339676 3 1 2021-05-20 Категоризация: 1723/20-05-2016 Кмет Виктория Викторовна Андросова Руска Федерация, гр. Москва, ул. Большая ордынка 13/9, кв.46 Хотел енд Пропърти Мениджмънт ООД ЕИК 201573460 Варна ул. Академик Методи Попов № 14, ет.3, ап.12
1249 Апартаменти за гости № 27 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.67, № 5, вх. Б, ет. 2, ап. 27 052/361377 splendid@myvacation.bg 3 1 2022-05-22 Категоризация: 1502/22-05-2017 Прекратяване: 0492/12.02.2019 Кмет Димитър Георгиев Камбуров Сливен ул. Д-р К. Стоилов № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 3 Планекс инвест ООД ЕИК 103863493 Варна ул. Любен Каравелов № 55
1047 Апартаменти за гости № 3 oбл. Варна, oбщ. Варна, к.к. Златни пясъци, к-с Иглика 2, ет.1, ап.3 0888 339676 3 2 2021-05-20 Категоризация: 1723/20-05-2016 Кмет Венти АД ЕИК 203346251 София кв. Южен парк, ул. Славище бл. № 1 Хотел енд Пропърти Мениджмънт ООД ЕИК 201573460 Варна ул. Академик Методи Попов № 14, ет.3, ап.12
1230 Апартаменти за гости № 3 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, № 10, ет. 2, ап. 3 052919770 varnaflats.eu@gmail.com 2 2 2022-05-22 Категоризация: 1502/22-05-2017 Кмет Татяна Николаевна Сингур Варна кв. Аспарухово, ул.Димчо Дебелянов, №10, ет.2, ап.3 „Варнафлатс.Еу“ ЕООД ЕИК 203503254 Варна ж.к. Аспарухово, ул Стенка Разин, №6, ет.2, ап.7
1073 Апартаменти за гости № 35 oбл. Варна, oбщ. Варна, бул. Осми приморски полк № 139, бл.38, вх.Г, ет.3 0885388659 2 2 2021-08-05 Категоризация: 2768/05-08-2016 Кмет Красимира Любенова Мавродиева Варна М-ст Евксиноград , ул.20-та № 36А Красимира Любенова Мавродиева Варна М-ст Евксиноград, ул.20-та № 36А
1320 Апартаменти за гости № 42 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ, № 6, бл. 199, ет. 7, ап. 42 0895/855 980 office@cabacumplaza.com 2 1 2022-08-01 Категоризация: 2347/01-08-2017 Кмет Бор ЕООД ЕИК 103125106 Варна ул. Македония № 25, ет. 2, ап. 3 Бор ЕООД ЕИК 103125106 Варна ул. Македония № 25, ет. 2, ап. 3
1322 Апартаменти за гости № 43 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ВЛАДИМИР РАЙЧЕВ, № 6, бл. 199, ет. 7, ап. 43 0895/855 980 office@cabacumplaza.com 2 1 2022-08-01 Категоризация: 2347/01-08-2017 Кмет Бор ЕООД ЕИК 103125106 Варна ул. Македония № 25, ет. 2, ап. 3 Бор ЕООД ЕИК 103125106 Варна ул. Македония № 25, ет. 2, ап. 3
1241 Апартаменти за гости № 44 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.67, № 5, вх. В, ет. 3, ап. 44 052 361377 splendid@myvacation.bg 3 2 2022-05-22 Категоризация: 1502/22-05-2017 Кмет Генрих Станиславович Козловский Русия Русия Планекс Инвест ООД ЕИК 103863493 Варна ул. Любен Каравелов № 55
1242 Апартаменти за гости № 50 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.67, № 5, вх. В, ет. 5, ап. 50 052 361377 splendid@myvacation.bg 3 1 2022-05-22 Категоризация: 1502/22-05-2017 Прекратяване: 2188/18.06.2018 Кмет Владимир Максимович Фрайфельд Русия Русия Планекс Инвест ООД ЕИК 103863493 Варна ул. Любен Каравелов № 55
1244 Апартаменти за гости № 52 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.67, № 5, вх. Г, ет. 1, ап. 52 052 361377 splendid@myvacation.bg 3 2 2022-05-22 Категоризация: 1502/22-05-2017 Прекратяване: 5229/11.12.2019 Кмет Раиса Александровна Бондарева Русия Русия Планекс Инвест ООД ЕИК 103863493 Варна ул. Любен Каравелов №55
1465 Апартаменти за гости № 8 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Одесос, БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК, № 55, вх. Б, ет. 4, ап. 8 0882 555 189 3 2 2023-06-05 Категоризация: 2055/05-06-2018 Кмет Недялко Йорданов Борисов Варна бул. "Осми Приморски полк" № 55, вх. Б, ет. 4, ап. 8 Недялко Йорданов Борисов Варна бул. "Осми Приморски полк" № 55, вх. Б, ет. 4, ап. 8
1240 Апартаменти за гости № 8 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, КК СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.67, № 5, вх. А, ет. 2, ап. 8 052 361377 splendid@myvacation.bg 3 2 2022-05-22 Категоризация: 1502/22-05-2017 Кмет Оксана Сергеевна Мощук Русия Русия Планекс Инвест ООД ЕИК 103863493 Варна ул. Любен Каравелов № 55
1208 Апартаменти за гости № F2 9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, УПИ ІІ - 175,80, кв.28, ПИИд.10135.513.472.23.2, вх.F, ет.1 сутерен, № F2 0897 272 740 2 3 2021-12-22 Категоризация: 4698/22-12-2016 Кмет Регина Албрехтайте Литва Сийвю БГ ЕООД ЕИК 204184051 Варна с.о. Горна Трака, № 623-8-853
1209 Апартаменти за гости № F6 и № D21 9007, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, УПИ ІІ - 175,80, кв.28, вх.F, ет.3, ап.№F6 и вх.D, ет.7, ап.№ D21 0897 272 740 2 3 2021-12-22 Категоризация: 4698/22-12-2016 Кмет Регина Албрехтайте Литва Сийвю БГ ЕООД ЕИК 204184051 Варна с.о. "Горна Трака" № 623-8-853
1341 Апартаменти за гости №"402" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. "Чайка", ет. 4, ап. 402/59 по НА, к-с 'Никея Парк" 0876/720770 radomirdimitrov23@gmail.com 2 2 2022-08-21 Категоризация: 2523/21-08-2017 Кмет Олга Владимировна Бабкина Украйна - Харков "Юропропертис БГ" ЕООД ЕИК 204141880 Варна ул."Тодор Димов" №13, ап.11
1342 Апартаменти за гости №"412" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, бл. 1, ет. 4, ап. 412, ПИ № 10135.513.692.1.211, к-с "Явор" 0876/720770 radomirdimitrov23@gmail.com 2 2 2022-08-21 Категоризация: 2523/21-08-2017 Кмет Петр Викторович Евдокимов Ленинград "Юропропертис БГ" ЕООД ЕИК 204141880 Варна ул."Тодор Димов" №13, ап.11
1343 Апартаменти за гости №"414" 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, ет. 4, ап. 414, УПИ № 10135.513.692.1.213, к-с 'Явор" 0876/720770 radomirdimitrov23@gmail.com 2 2 2022-08-21 Категоризация: 2523/21-08-2017 Кмет Любовь Александровна Евдокимова Добрянка, Пермска "Юропропертис БГ" ЕООД ЕИК 204141880 Варна ул."Тодор Димов" №13, ап.11
1221 Апартаменти за гости №202 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, вх. Б, ет. 2, ап. 202, хотел Ялта 0899350991 irenalib@gmail.com 2 2 2022-03-17 Категоризация: 748/17-03-2017 Кмет Ирена Либерман Израел, гр. Беер Шева, ул. Мивца Дани №34 Юрий Петрович Жовтан Израел, гр. Беер Шева, ул. Мивца Дани №34
1222 Апартаменти за гости №211 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Златни пясъци, вх. А, ет. 2, ап. 211, Апартаментен хотел Ялта leonytr@walla.com 2 3 2022-03-17 Категоризация: 748/17-03-2017 Кмет Леонид Тростянецки ЕИК 177096224 Беер-Шева ул. Рене Касен №54, Израел Леонид Тростянецки ЕИК 177096224 Беер-Шева ул. Рене Касен №54, Израел
1336 Апартаменти за гости №3 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.Д-Р СТОЙЧО ЙОРДАНОВ, № 8, ап. 3 0878137512 viktoria@lefterova.com 2 3 2022-08-21 Категоризация: 2523/21-08-2017 Кмет „Гещалт България“ ООД ЕИК 148077598 Варна ул. „Братя Миладинови“ № 24 „Гещалт България“ ООД ЕИК 148077598 Варна ул. „Братя Миладинови“ № 24
1442 Апартаменти за гости №33 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, к.к. Чайка, вх. А, ет. 4, ПИ № 3806, , м-ст "Кара таш" 0889203934 g_gerov@abv.bg 2 2 2023-05-08 Категоризация: 1699/08-05-2018 Кмет "Черноморски проект" ООД ЕИК 103973089 Варна ул. "Цани Гинчев", №18, ет.5, ап.24 "Черноморски проект" ООД ЕИК 103973089 Варна ул. "Цани Гинчев", №18, ет.5, ап.24
1270 Апартаменти за гости №8 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Аспарухово, УЛ.СТЕНКА РАЗИН, № 6, ет. 2, ап. 8 052919770 varnaflats.eu@gmail.com 2 3 2022-06-19 Категоризация: 1793/19-06-2017 Кмет Ивайло Христов Иванов Варна ул. „Цар Иван Александър“ №10 „Варнафлатс.Еу“ ЕООД ЕИК 203503254 Варна ул.„Стенка Разин“ №6, ет.2, ап.7
1463 Апартаменти за гости №8 9000, обл. Варна, общ. Варна, Варна, адм.район Приморски, УЛ.ОСТРАВА, № 15, ет. 3, ап. 8 0894667395 2 2 2023-06-05 Категоризация: 2055/05-06-2018 Кмет Здравка Бонева Станева Варна ул."Т.Бояджиев" №3, ет.3, ап.3 Здравка Бонева Станева Варна ул."Т.Бояджиев" №3, ет.3, ап.3